Конфекционер
10/07/2019 СОУ„Димитар Мирасчиев“ Штип
Home
Техничар за дизајн на облека
Техничар за моделирање на облека
Техничар за изработка на облека
Tехничар за моделирање на обувки
Техничар за обувки
Конфекционер

 

 

Конфекционер-K

Со последните реформи во тригодишното стручно образование постојниот образовен профил Конфекцинер за занимање се реформираше во Конфекционер реформирано каде што во наставниот план се вклучени нови наставни предмети, а во наставните програми се вклучени нови наставни содржини при што е оставена можност од 20 % за дополнување и промена според потребите на локалниот бизнис сектор.

    Стручно теоретски предмети

  •  Организација и работна комуникација

  •  Машини и апарати во конфекција

  •  Текстилни материјали

  •  Техничка подготовка во конфекција

  •  Конструкција и моделирање на облека

 ПРАКТИЧНА ОБУКА

  •  Практична настава

  •  Феријална практика

 

 

 

 

 

Home | Техничар за дизајн на облека | Техничар за моделирање на облека | Техничар за изработка на облека | Tехничар за моделирање на обувки | Техничар за обувки | Конфекционер

Web страната ја изработи проф. Васил Костов, дипл.инг

This site was last updated 10/07/19